خطرات مصرف بیش از حد برنج

برنج غذای اساسی بیش از نیمی از جمعیت عالم بوده است. مناسب است، به طور گسترده در دسترس هست و به راحتی فراهم می شود. اهمیت این حال، در مورد افرادی که به دنبال کمتر وزن میباشند چطور؟ آیا برنج به جهت کمتر وزن موثر است؟ برنج سفید متداول ترین مدل برنج است که در … ادامه خواندن خطرات مصرف بیش از حد برنج